Opphold og arbeid

Foto: Scanpix.Foto: Scanpix

Norske statsborgere som ønsker informasjon om innreisebestemmelser, turistinformasjon eller arbeidsformidling i Argentina, Bolivia, Paraguay eller Uruguay, bør ta kontakt med landets egne myndigheter.

Innreisebestemmelser

På generelt grunnlag har ambassaden forstått det slik at norske statsborgere ikke trenger visa for å besøke verken Argentina, Bolivia, Paraguay eller Uruguay. Med turistvisum, som fås ved enkelt stempel i passet ved ankomst til landet, kan nordmenn oppholde seg i landet i 90 dager. Ambassaden tar likevel forbehold om at denne informasjonen kan være ufullstendig og utdatert. Reglene kan endres uten forvarsel, og vi ber derfor om at reisende henvender seg til landets egne myndigheter for informasjon om innreisebestemmelser.

Den enkelte reisende er også selv ansvarlig for å innhente relevant informasjon om gjeldende vilkår for opphold i egenskap av annet en turist eller dersom man skal oppholde seg i landet utover tre måneder.

Den norske ambassaden kan ikke gi offisiell informasjon om andre land enn Norge.

Innreisebestemmelser i Argentina, les mer her.
Innreisebestemmelser i Bolivia, les mer her.
Innreisebestemmelser i Uruguay, les mer her.
Innreisebestemmelser i Paraguay, les mer her.

 

Oppholds- og arbeidstillatelser

Den norske ambassaden i Buenos Aires har ikke informasjon verken om vilkår for oppholds- eller arbeidstillatelser eller andre anliggender vedrørende opphold over tre måneder eller innflytting permanent til landene ambassaden dekker. Reisende bør ta kontakt med det aktuelle landets myndigheter for å få korrekt og oppdatert informasjon om slike spørsmål. Ambassaden bistår ikke med turistinformasjon, hotellbestillinger, arbeidsformidling e.l. i landene ambassaden dekker.

For oppdatert informasjon fra ambassaden om disse landene, trykk her.

 

Kontaktinformasjon til ambassader i Norge:

Verken Paraguay eller Bolivia har ambassader i Norge, en kan da ta kontakt med de følgende ambassader i nabolandene.

 

Den argentinske ambassaden i Norge
Drammensvn. 39, Oslo 0244, Norge
Tel.: +47 2255-2448 / 9
Fax: +47 2244-1641
E-post: enoru@online.no

Den bolivianske ambassaden i Danmark
Store Kongensgade No. 81, 2. etg., 1264, København, Danmark
Tel.: +45 33 124900
Fax: +45 33 124903
E-post: embocopenhagen@mail.dk
Nettside: http://embassyofbolivia.dk

Den bolivianske ambassaden i Sverige
Södra Kungsvägen 60, 181 32 Lidingö, Stockholm, Sverige
Tel.: +46 8 731-5830
Fax: +46 8 767-6311
E-post: embolivia-estocolmo@telia.com   

Den paraguayanske ambassaden i Sverige, dekker også Norge
Stureplan 4C, 4. etg., 11435 Stockholm, Sverige.
Tel.: +46 8 463-3207
Fax: +46 8 463-1010
E-post: sueciaembaparsc@mre.gov.py

Den uruguayanske ambassaden i Norge
Kongens Gate 16, Oslo 0153, Norge
Tel.: +47 2138-5532
Fax: +47 2138-5532
Email: miriam@uruguay.no


Kilde:     |   Bookmark and Share