Søknad om pass

Alle norske statsborgere som ønsker å søke om pass kan gjøre dette ved å kontakte ambassaden for avtale ved å sende e-post til emb.buenosaires@mfa.no, eller på telefon +54 (0) 11 37 24 12 00.

 Aquí puede leer sobre pasaporte noruego en castellano.

 For at ambassaden skal kunne utstede pass, trenger du:

  • Legitimasjon: Gammelt pass. Dersom passet gikk ut for mer enn 3 måneder siden behøves ytterligere legitimasjon, eksempelvis gyldig norsk førerkort eller bank-kort med bilde og signatur.
  • Bekreftet fødselsattest for barn født i utlandet.
  • Bevis på oppholdstillatelse i ett av landene i ambassadens embets-distrikt: (Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay).
  • Eventuelt tidligere utløpt pass.
  • Dokumentasjon for norsk fødselsnummer (dersom dette ikke fremkommer av gammelt/utgått pass).
  • Ved tap av pass må politirapport fra anmeldelsen av tapet til lokalt politi fremvises.

Dersom søker tidligere har vært utenlandsk statsborger, må det i tillegg fremlegges statsborgerbrev og tilhørende vedtak eller attest om norsk statsborgerrett fra Fylkesmannen i original.

Trykk her for mer informasjon om kvalitetskrav til fotografier i pass.

Utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975? Her finner du informasjon fra Skattedirektoratet.

 

Barn
Ved søknad om pass til umyndig må begge foreldre gi skriftlig samtykke. Eventuelt eneansvar for barnet må dokumenteres. Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene være med passøker til ambassaden og ha med egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon for passøker. Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke samt original offentlig legitimasjon av forelder som ikke møter, eller offentlig bekreftet kopi av offentlig legitimasjon med bilde og signatur.

Trykk her for skriftelig samtykke/fullmakt til søknad om pass til barn/umyndige.

Ved pass til barn under 3 år:

  • 2 foto 3x4 cm – Trykk her for mer informasjon angående krav til foto som skal brukes i pass.
  • Legitimasjon av foreldre, norsk pass for den som er norsk, nasjonalt id-dokument (DIN eller pass) for utenlandsk forelder.
  • Bevis på oppholdstillatelse i embedsdistriktet for norske foreldre (Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay).

Ved førstegangssøknad behøves i tillegg: barnets fødselsattest påført apostille eller bekreftelse av rette instans.

Ved pass til barn fra 3 til 10 år: Det samme som for barn under 3 år, dog ikke bilder, da dette vil bli tatt på ambassaden.

Ved pass til barn fra 10 til 11 år og 11 måneder: Det samme som for barn fra 3 til 10 år. Barnet skal i tillegg underskrive på enten passsøknad eller biometrikiosk.

Ved pass til barn fra 12 til 18 år: Det samme som for barn fra 10 til 11 år og 11 måneder. I tillegg skal biometridata tas; bilde, signatur og fingeravtrykk, via biometrikiosk installert på ambassaden i Buenos Aires.

Tap av statsborgerskap: For barn født i utlandet, og med botid i Norge mindre enn 2 år, eller i Norge og andre nordiske land i til sammen 7 år, må man etter fylte 21 og innen fylte 22 år søke om å beholde sitt norske statsborgerskap. Mer informasjon om dette finner du på UDI sine nettsider: http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=8539 , søknadsskjema finner du her: http://www.udi.no/upload/English/application%20forms/GP-7054E.pdf

 

Hvem kan utstede pass?
Etter 6. april 2010 ble det innført fingeravtrykk i pass, og det er kun ambassadene som har biometrikiosk for tagning av fingeravtrykk. Barn under 12 år trenger ikke fingeravtrykk og denne gruppen kan derfor fortsatt søke om pass og personnummer hos de honorære konsulater som tidligere har mottatt passhenvendelser.

Kostnad
Nytt pass koster NOK 450,00 for voksen og NOK 270,00 for barn og betales ved innlevering av søknaden i lokal valuta etter ambassadens kurs.

Behandlingstid: 2-3 uker

Passet hentes på ambassaden, eventuelt ved konsulatene i embedsdistriktet etter avtale.


Bookmark and Share