Søknad om personnummer

14/09/2016 // For å få norsk pass må man ha norsk personnummer, som består av passøkers fødselsdato og et personlig 5-sifret nummer. Søknad om personnummer fremsettes til ambassaden i Buenos Aires.

// Aquí puede leer cómo solicitar el Personnummer (número personal) en castellano.

Personnummer er nødvendig for å registrere et barn født i utlandet av norsk statsborger samt for å søke på pass. I henhold til forskrifter til passloven er det krav om at passøkers hele fødselsnummer på elleve siffer innføres i passet. Søknad om personnummer leveres samtidig med søknad om pass.

Et personnummer kan søkes om ved ambassaden. Dette gjøres gjennom Sentral Folkeregister. Det er ikke mulig å søke om kun personnummer, da man samtidig søker om et pass.

MERK: Første gang man søker om et norsk pass er det ikke nok med et personnummer, men man må også representere resten av informasjonen som kreves. Her finner du innformasjon om pass, og her om norsk statsborgerskap.

Hvis du er norsk statsborger og bor i Argentina, Bolivia, Paraguay eller Uruguay og ditt barn blir født i et av de følgende landene kan du registrere fødselen med en søknad om personnummer, og da samtidig et pass til barnet, gjennom den Norske Ambassaden i Buenos Aires.

For å registrere dette må du avtale tid med ambassaden i forkant ved å sende mail til emb.buenosaires@mfa.no eller ringe (011) 3724-1255.

Behandlingstid: for personnummer er mellom 4-6 uker. Personnmmeret ditt vil komme i passet som blir tilsendt ambassaden. Dersom du trenger å vite personnummeret ditt før kan du etterspørre dette hos ambassaden per telefon eller epost.

Følgende dokumenter må legges ved søknad om personnummer:

  • Original fødselsattest, eventuelt bekreftet kopi, hvor barnets fornavn, foreldrenes navn og fødselsdato fremgår. Dette dokumentet må først legaliseres av utenriksdepartementet og påføres Apostille-stempel. Dersom attesten er på et annet språk enn norsk eller engelsk, må oversettelse utført av offentlig godkjent oversetter vedlegges. Mer informasjon om oversettelsestjenester finner du her: http://www.noruega.org.ar/Norsk/Nyttig_informasjon_til_norske_statsborgere/Opphold-arbeid-og-giftemal-/Oversette-dokumenter/
  • Dersom det søkes for personer under 22 år, må kopi av mors og fars pass (eventuelt den enes) vedlegges. I de tilfeller hvor bare en av foreldrene er norsk, må den ikke-norske forelder samtykke i at det søkes om pass og personnummer til barnet. Dette gjøres ved å underskrive foran ambassade-funksjonær på pass-søknad som leveres inn på samme tidspunkt, eller uttrykke samtykke på eget ark bekreftet av notarius publicus.
  • Om man er fast bosatt i ambassadens embetsdistrikt må dette dokumenteres med gyldig oppholdstillatelse (DNI eller liknende).

Personer som bor i eller har bodd i Norge: De som har bodd i Norge alltid, som har blitt født i Norge eller adoptert til Norge kan søke om å få sin fødselsattest i Folkeregisteret til din nåværende eller sist registrerte adresse.

Personer født i utlandet: De som er født utenfor Norge og som aldri har bodd i landet må presentere, sammen med søknaden om pass, sin orginale fødselsattest der det må stå navnet på den fødte, fullt navn på begge foreldre og fødselsdato. Disse dokumentene må legaliseres på riktig måte, og oversettes på riktig måte om de ikke er på norsk eller engelsk.

Dersom søkeres allerede har et norsk pass bes det om at bekreftet kopi av dette passet bedbringes.

TRYKK HER FOR VIKTIG INFORMASJON TIL NORDMENN SOM UTVANDRET MELLOM 1960 OG 1975

 


Bookmark and Share