Nødpass

Sist oppdatert: 14/08/2013 // Er du norsk statsborger og har mistet eller fått frastjålet passet ditt? Her finner du informasjon om hva du må gjøre.

1. Tapet må meldes så snart som mulig til politiet i det landet du befinner deg. Ta godt vare på tapsmeldingen/politirapporten du får av politiet. Du må også fylle ut melding om tap av pass.

2. Dersom du ikke har anledning til å vente i ca. tre uker på nytt biometrisk pass fra Oslo, kan ambassaden utstede et såkalt "nødpass".

Nødpass

Nødpass er pass av gamle typen og vil normalt bli utstedt for begrenset tid, så kort tid som mulig (f. eks. for en reise/reisen hjem, evt. noen måneder dersom det er nødvendig for videre reise). Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden.

For å få utstedt nødpass trenger du:

- legitimasjon (f.eks.: norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest).

- 2 bilder

- politirapport/anmeldelse dersom passet er mistet eller frastjålet

Nødpasset koster det samme som vanlig pass.

NB! Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.


Bookmark and Share