Legalisering av dokumenter og apostille

14/09/2016 // For at utstedte dokumenter skal være gyldige, kan det være nødvendig å legalisere disse. Her finner du informasjon om hvordan legalisere dokumenter utstedt i Norge eller i utlandet.

//Aquí puede leer sobre legalización de documentos y apostilla en castellano.

DOKUMENTER UTSTEDT I NORGE

Dokumenter som er utstedt i Norge må legaliseres for å være gyldige i utlandet. I utgangpunktet må en selv legalisere dokumentene, men det er også mulig å få hjelp fra familie eller venner som er bosatt i Norge. Ambassaden kan ikke legalisere dokumenter som er utstedt i Norge.

For å legalisere dokumenter må de som er folkeregistrert i Norge henvende seg til Fylkesmannen i fylket man sogner til. Er man ikke folkeregistrert i Norge, henvender man seg til Utenriksdepartementet, ved seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet.

Seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet
7. juni plassen 1 / Victoria Terrasse 7
Oslo
Tel.: +47 22 24 38 40
E-post: s-kons@mfa.no

 

Hvis dokumentet skal brukes i Argentina, Paraguay eller Uruguay: Ta kontakt med Utenriksdepartementet for å få apostille-stempel på dokumentet. Ingen videre legalisering er nødvendig.

Hvis dokumentet skal brukes i Bolivia: Det norske utenriksdepartementets signatur må bekreftes av bolivianske myndigheter i Norge. Ta kontakt med det bolivianske utenriksdepartementet for informasjon om hvordan dette gjøres.

 For mer informasjon se regjeringes hjemmesider ved å trykke her.

DOKUMENTER UTSTED I ARGENTINA, PARAGUAY ELLER URUGUAY SOM SKAL VÆRE GYLDIGE I NORGE

Dokumenter utstedt i stater som har ratifisert Haag Konvensjonen (Apostille).

Hvis dokumentet er utstedt av en stat som har ratifisert Haag Konvensjonen, må dette påføres apostille-stempel.

Siden Argentina har undertegnet Haag konvensjonen må alle offentlige dokumenter (fødselsattest, vigselsattest, dødsattest, diplomer, studiesertifikater, skilsmissebevis, adopsjonsbevis etc.) påføres apostille-stempel for å være gyldige i Norge. Apostille-stempelet kan påføres av det argentinske utenriksdepartementet (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) og av offentlige notarer (colegios de escribanos provinciales)[1].

Den norske ambassaden kan ikke informere om hvilke krav som må oppfylles i forkant av at dokumentet får påføres apostille-stempel. Ta kontakt med det argentinske utenriksdepartementet for mer informasjon om dette, enten som er lokalisert i Argentina eller ved den argentinske ambassaden i Oslo. Dersom informasjonen er utstedt i den argentinske provinsen må dokumentene forhåndlegaliseres av det argentinske Innenriks- og Transportdepartementet (og i andre tilfeller Utdanningsdepartementet etc).

Uruguay har også underskrevet Haag-konvensjonen. Du kan henvende deg til det uruguayanske utenriksdepartementet (Ministerio de Relaciones Exteriores) for å få informasjon om hvordan å få påført apostille-stempel på dokumenter.

Fra 01/09/2014 vil Haag-konvensjonen også gjelde for Paraguay, og en kan henvende seg til det paraguayanske utenriksdepartementet (Ministrio de Relaciones Exteriores de Paraguay) for å få informasjon om hvordan få påført apostille-stempel på dokumenter fra denne datoen.

DOKUMENTER SOM ER UTSTEDT I BOLIVIA SOM SKAL VÆRE GYLDIGE I NORGE

Dokumenter som er utstedt i stater som ikke er medlem av Haag-konvensjonen.

Dokumenter som er utsted av stater som ikke er medlemmer av Haag-konvensjonen må legaliseres av den aktuelle autoriteten i landet, og så bli autentisert av det norske konsulatet i landet.

Bolivia har ikke ratifisert Haag-konvensjonen, og dermed må dokumenter utstedt i Bolivia legaliseres av utenriksdepartementet i landet (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia) (Legalizaciones > Procedimiento para la Legalización de documentos que surtirán efectos en el exterior de la República). I etterkant må det norske konsulatet i La Paz legalisere underskriften til den som signerte dokumentet.


DOKUMENTER SOM LEVERES MED OFFISIELL OVERSETTELSE
Ved tilfeller der du leverer oversatte dokumenter med originalen må dokumentene ha to apostillestempler eller annen form for legalisering: 1) for å legalisere dokumentet, 2) for å vertifisere signaturen til rette oversetter.
Det orginale dokumentet og oversettelsen utgjør ett orginaldokument og skal ikke skilles fra hverandre.
Skulle du ønske å beholde det orginale dokumentet og ikke stemple det ved oversettelsen kan du ta en bekreftet kopi.


DIPLOMER OG STORE DOKUMENTER
Dersom diplomer eller andre dokumenter er i store størrelser må du ta en fotokopi av dokumentet og forminske dette til A4-størrelse og få det stemplet som bekreftet kopi. Deretter må regelverket følges for å få legalisert dokumentet. Skulle dokumentet allerede ha apostillestempel må dokuementet oversettes av en offentlig oversetter. Til sammen vil dokumentene ha 3 apostillestempel eller annen form for vertifisering: 1) for å legalisere dokumentet, 2) for å bekreftene at dokumentene er rette kopier som fotokopier av orginaldokumenter og 3) for å autorisere den offisielle oversettelsen.

[1] 1. desember 2003 underskrev det argentinske utenriksdepartementet og det førderale rådet for argentinske offentlige notarer en avtale som gjorde det mulig for offentlige notarer å gi apostille-stempel, referert til i artikkel 1 i Haag-konvensjonen, 1961.


Bookmark and Share