Oversettelse og legalisering av dokumenter

For at oversatte dokumenter skal godkjennes av norske myndigheter, må disse være oversatt av en statsautorisert translatør og legalisert i landet der oversettelsen er utført. Les mer

For at utstedte dokumenter skal være gyldige, kan det være nødvendig å legalisere disse. Her finner du informasjon om hvordan legalisere dokumenter utstedt i Norge eller i utlandet. Les mer