Bistand til nordmenn i utlandet

Sist oppdatert: 05/09/2013 // "Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet".

På landsider.no finner du informasjon om UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet.

Trykk her for å laste ned UDs brosjyre Reiseklar?, hvor du finner generelle reiseråd, informasjon angående bistand i utlandet og kontaktinformasjon for utenriksstasjonene.

Hvilke forholdsregler bør du ta før du reiser?

  • Følg med i media

  • Lytt til lokale råd

  • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner

  • Hvis det oppstår uro, hold kontakt med ambassaden

  • Registrer deg enten i Utenriksdepartementets reiseregister eller ved ambassaden

  • Spørsmål om å reise avgjøres av deg og ditt reisebyrå

  • Husk forsikring

  • Bruk sunn fornuft.


Bookmark and Share