Konsulær informasjon

Foto: Guri Dahl/tinagent.com.

"Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet". Les mer

Foto: Den norske ambassaden i Aten.

Ambassaden i Buenos Aires har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i landene ambassaden dekker og ved ambassadene i Brasil og Mexico. Les mer

Foto: Scanpix.

Norske statsborgere som ønsker informasjon om innreisebestemmelser, turistinformasjon eller arbeidsformidling i Argentina, Bolivia, Paraguay eller Uruguay, bør ta kontakt med landets egne myndigheter. Les mer

Hovedregelen er at pengeoverføringer til nordmenn i utlandet skal foregå gjennom kommersielle kanaler og ikke gjennom ambassaden. Les mer