Jobbe frivillig?

Ønsker du å jobbe frivillig? Her finner du kontaktinformasjon til noen frivillige organisasjoner.

I Argentina finnes det flere muligheter til å være frivillig, enten ved å hjelpe til på samfunnssentre eller skoler i fattigere strøk. Det er en fordel å kunne noe spansk for å kunne bistå til slikt arbeid, samtidig som det kan være en fin måte å praktisere språket. Vi har satt sammen en liste med lenker til noen organisasjoner og prosjekter hvor man kan være frivillig. Det tas forbehold om at ambassaden ikke har direkte kjennskap til disse organisasjonene.

Argentina

Poder Ciudadano - en argentinsk menneskerettighetsorganisasjon med kontor i Buenos Aires. Søker frivillige til å bidra på kontoret med ulike arbeidsoppgaver. Aktuelt for de som er viderekomne i spansk.

TECHO por mi país - en internasjonal organisasjon som søker frivillige til å delta på husbyggingsprosjekter i fattige strøk.

BA Volunteer - et utdanningsprogram som arbeider tett på ulike grasrotorganisasjoner i Buenos Aires der man kan delta som frivillig.

HELP ARGENTINA - en frivillig organisasjon som gjennomfører prosjekter i ulike deler av landet med siktemål på å bedre sosiale forskjeller gjennom arbeidstrening, miljøarbeid etc.

Rutas Solidarias - en organiasjon av frivillige som drifter samfunnshus og er aktive i fattigere strk rundt om i Argentina. 


 


Bookmark and Share