Børge Brende og Susana Malcorra i Argentina, juni 2016. . 
Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD.Børge Brende og Susana Malcorra i Argentina, juni 2016. . Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

Praktikant på ambassaden i Buenos Aires - høsten 2017

14/03/2017 // Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Ambassaden i Buenos Aires utlyser praktikantplass to ganger i året. Søk nå for høsten 2017!

Ambassaden i Buenos Aires dekker Argentina, Uruguay, Bolivia og Paraguay. Et praktikantopphold ved ambassaden vil derfor gi et variert og verdifullt innblikk i arbeidet med disse landene, samt det daglige virket på en norsk utenriksstasjon. Praktikanten vil inngå som et regulært medlem av staben, og veiledes av erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er varierte, og kan eksempelvis innebære rapportskriving, informasjonsarbeid, resepsjonstjeneste og deltakelse på ulike prosjekter i regi av ambassaden.

I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, erfaring, selvstendighet og pålitelighet, evne til å samarbeide, samt muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaring fra regionen, samt ha meget gode ferdigheter i spansk. God kunnskap om norsk utenrikspolitikk er viktig. Interesse for kultur, menneskerettighetsspørsmål og informasjonsarbeid (inkl. nettpublisering) er også en fordel.

Studentpraktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend til studenter som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning under oppholdet. Stipendet utgjør ca 10 000 NOK pr. måned. Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Ambassaden kan dessverre ikke formidle bolig.

Varighet på praktikantoppholdet er 6 måneder med tiltredelsesdato 19. juli 2017.

Det er en forutsetning at studentpraktikanten oppfyller følgende krav:

• har norsk statsborgerskap
• er medlem i norsk folketrygd (NAV).
• er i et utdanningsløp enten som regulær student tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) eller med planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad etter praksisperioden
• ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Opplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til emb.buenosaires@mfa.no

Vennligst inkluder navn på referansepersoner med kontaktinformasjon (telefon og e-post-adresse) i CV.

Søknadsfrist: 2. april 


Bookmark and Share