Foto: Globalskolen.Foto: Globalskolen

Undervisning til norske barn i utlandet

Sist oppdatert: 10/01/2014 // Her finner du informasjon om ulike undervisningstilbud for norsk barn som lever i utlandet.

Globalskolen

Globalskolen tilbyr nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden senest 30. januar.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.globalskolen.no

 

Norskskolen

Norskskolen er et kompletterende tilbud i norsk, samfunnsfag og RLE til elever i 1.-10. klasse som oppholder seg i utlandet. Undervisningen følger offisielle norske læreplaner og er anerkjent og støttet av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Tilbudet er gratis.

Undervisningen har fokus på positiv læring med varierte oppgaver som skal stimulere til språklig bevissthet. Opplegget tar utgangspunkt i en nettbasert læringsplattform.

Mer informasjon finner du på Norskskolens nettside: www.norskskolen.com

 

Norgesskolen

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole.

Mer informasjon finner du på Norgesskolens nettside: http://norgesskolen.no/ 

Les også mer som sommerskolen på ambassadens nettsider.


Bookmark and Share