Flytte til Norge?

14/09/2016 // Her finner du informasjon om hva du kan ta med deg tollfritt til Norge og hva du må betale toll for.

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt.

Vilkårene for dette er at:

Du kan innføre innboet ditt (flyttegodset) uten å betale toll og avgifter hvis:

du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år

du har eiet og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge

du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge.

Du skal levere erklæringen til Tolletaten når du kommer til Norge og skal tollbehandle flyttegodset. Kan du ikke være tilstede ved tollbehandlingen, må du sørge for at den som frakter varen for deg, kan legge fram flyttegodserklæringen som er underskrevet av deg. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen er avgitt og korrekt utfylt.

For å forenkle tollkontrollen, bør du legge ved en oversikt over kolliene.

 Noen varer har spesielle innførselsregler:

 • Biler og andre motorkjøretøy er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.
 • Fritidsbåt kan du innføre tollfritt på visse vilkår. Les mer om innførsel av båt.

 • Yrkesutstyr er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles.

 • Matvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må fortolles. En del matvarer er det også egne regler for å innføre.

  Les mer om innførsel av mat på Mattilsynets nettsider.

 • Alkohol og tobakk er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Dersom du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvoter som andre reisende.

  Les om alkohol- og tobakkskvote.

 • Våpen. Du må ha tillatelse fra politiet. Les mer på politi.no.

 • Planter. Det er restriksjoner ved innførsel av planter.

  Les mer på mattilsynet.no.

 • Dyr. Du må kontakte Mattilsynet for å sjekke restriksjoner (for eksempel krav til kjæledyrpass og vaksiner).

  Les mer på mattilsynet.no.

 • Husholdningsvarer. Husholdningsvarer er tollpliktige og har innførselsrestriksjoner. Kontakt ditt lokale tollsted eller ditt lokale mattilsyn for nærmere innformasjon.

 

Tollfrie varer

Møbler, servise, sølvtøy, klær, musikkinstrumenter, husholdningsartikler (f.eks. vaskemaskiner, kjøleskap, etc.) og sykler. Campingvogn, båtmotor og tilhengere. 

Tollpliktige varer

Nye gjenstander.

Viktige telefonnumre:

Tolletaten: 22 86 03 12

Sosial- og helsedirektoratet, avd. for rusmidler: 24 16 30 00

Planteinspeksjonen: 22 97 48 70

Mattilsynet: 06040

Kilde: Tolletaten om å flytte til Norge


Bookmark and Share