Foto: Norgesskolen.Foto: Norgesskolen

Norgesskolen 2016

Sist oppdatert: 14/01/2014 // Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole.

More information available in English

Norgesskolen 2016 varer fra 11. juli -28. juli. Skolen er delt inn i aldersgruppene 9-12, 12-15 og 15-18, og undervisningen foregår i grupper inndelt etter alder og ferdighet. Påmeldingsfristen er 14. april.

Norgesskolen drives i regi av Nordmanns-Forbundet som har som formål å opprettholde kontakten mellom Norge, norskættede og venner av Norge i alle land.

Det blir undervist i norsk, samfunnskunnskap og historie – med hovedvekt på norskfaget. Norgesskolen varer i tre uker i landlige omgivelser ved Tomb videregående skole i Råde, og det er stor variasjon i undervisningen. Skolen har en velutstyrt idrettshall og fotballbane i tillegg til husdyr som kuer, griser og hester.

Skolen skal gi et fulltidstilbud i norsk språk og kultur og har som formål:

  • å forbedre elevenes kjennskap til og positive interesse for norsk språk og kultur
  • å utvikle elevenes kjennskap til og interesse for Norge og norske forhold
  • å hjelpe elevene til å forstå deres eget - norske - kulturgrunnlag og oppmuntre dem til å utvide dette bl.a. gjennom et sosialt nettverk med andre elever
  • å utvikle elevenes evner til å forstå og lære å overkomme kulturelle forskjeller på en positiv måte
  • å gi elevene forståelse for det norske skolesystems krav og metoder

For mer informasjon, send en e-post til lisbeth@nww.no eller ring (+47) 23 35 71 70. 


Bookmark and Share