Vil du jobbe i en internasjonal organisasjon?

Sist oppdatert: 11/07/2013 // Utenriksdepartementet utlyser 15-20 juniorekspertstillinger i en rekke internasjonale organisasjoner.

Norge finansierer for tiden 91 juniorekspert- og SARC-stillinger. Juniorekspertene bistår de internasjonale organisasjonene med å bygge opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN.

Stillingene har søknadsfrist medio august. På Utenriksdepartementets nettside finner du stillingsbeskrivelser og informasjon om søknadsprosedyren: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger.html?id=468706


Bookmark and Share