Bistand for norsk næringsliv

Ambassadens kontakt med det norske næringslivet i Argentina går primært gjennom det norsk-argentinske handelskammeret, som er samlokalisert med ambassaden. .

Kammeret åpnet sin virksomhet 18. april 2008, og er en non-profit organisasjon som arbeider for å styrke handelen og investeringer mellom Argentina og Norge.

Kammeret ledes av en styringsgruppe som i tillegg til å jobbe for å styrke samhandel og investering mellom de to landene, jobber for å forsørge medlemsbedriftene med midler til å kunne utvikle sin virksomhet i Argentina.

Kammeret arrangerer jevnlig frokoster, mottakelser og workshops. I tillegg arrangeres konferanser og næringslivsseminar der gjesteforelesere innefor økonomi, politikk og finans i Argentina og Norge holder fordrag for medlemmene. Slik kan kontakter knyttes og erfaringer og ideer utveksles og danne grunnlag for nye forretnings- og jobbmuligheter. 

Blant medlemmene finnes Norsk Hydro, Yara, Det norske Veritas, Torp og Odfjell Terminals.  

Kontakt

Daglig leder Victor Hugo Ciotti

victorhugociotti@camaranoruega.com

Tlf.: +54 911 6847 4335

Besøkstid: mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 13 (besøk kun ved avtale)

Det norske-argentinske handelskammeret 
c/o Den kongelige norske ambassade 

Carlos Pellegrini 1427, 2. etasje
C1011AAC Buenos Aires
Tel: (011) 15 6847-4335 (i Argentina)
Tel: (+54 9 11) 6847-4335 (fra utlandet)
Email: victorhugociotti@camaranoruega.com
Hjemmeside: www.camaranoruega.com


Kilde: klg. norsk ambassade   |   Bookmark and Share