Ny rapport om handel og investeringer i Argentina

De politiske reformene regjeringen i Argentina har igangsatt i løpet av det siste året har fjernet en rekke barrierer for bedrifter som opererer i landet, ifølge en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Etter en periode med proteksjonistisk politikk, synkende vekst, høy inflasjon og kapitalflukt, er Argentina nå i ferd med å bli et mer attraktivt land for investorer. Årsaken til dette er skiftet i politisk retning mot en mer business-vennlig og åpen økonomi, igangsatt av president Mauricio Macris regjering, som overtok makten i Argentina i desember 2015.

I løpet av det siste året har regjeringen fjernet en rekke barrierer for næringslivet. Dette har resultert i ny optimisme blant bedrifter som opererer i Argentina. Dette er et av hovedfunnene i en ny rapport, utarbeidet av Menon Economics, på vegne av Utenriksdepartementet og ambassaden i Buenos Aires.

Det er imidlertid fortsatt en rekke utfordringer som fortsatt gjenstår å løse, og rapporten kartlegger ulike barrierer for handel og investeringer for utenlandske selskaper i Argentina. Undersøkelsen er basert på en rekke intervjuer med norske og øvrige utenlandske bedrifter som allerede er i Argentina eller vurderer å investere i landet.

Mulighetene for import er forbedret, det er ikke lenger restriksjoner knyttet til å flytte kapital inn og ut av landet og prosessene for offentlige anbud har blitt mer gjennomsiktige, ifølge respondentene. Blant utfordringene som fortsatt gjenstår er å finne en balanse for å redusere konflikter knyttet til arbeidsmarkedet. Tilgang til finansiering er også fortsatt en bekymring, på grunn av høye kostnader for kreditt.

Les hele rapporten her.


Bookmark and Share