Foto: Statoil.Foto: Statoil

Forbereder ny petroleumslov i Uruguay

Sist oppdatert: 07/03/2013 // Regjeringen i Uruguay forbereder en ny petroleumslov. Med ny lovgivning ønsker regjeringen å regulere bedre den fremtidige olje- og gassutvinningen.

Flere multinasjonale selskaper har de siste årene fått tillatelse til å lete etter olje i havområdene utenfor Uruguay. Mens oljeselskapene leter, forbereder regjeringen et nytt regelverk for olje- og gassvirksomhet i landet.

Lovforslaget vil sannsynligvis sendes til parlamentet i løpet av andre halvår 2013, og regjeringen har nedsatt en tverrfaglig kommisjon som skal jobbe frem forslaget. Her deltar representanter fra myndighetene, det statlige oljeselskapet ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland) og tekniske eksperter fra olje- og industridepartementet.

Ettersom Uruguay frem til nå har vært en ren oljeimportør, har landet begrenset erfaring med olje- og gassutvinning. Det eksisterende lovverket fører til at oljeselskapet, og ikke staten, får storparten av fortjenesten om letevirksomheten fører til resultater. Med lovforslaget legger regjeringen opp til økt statlig deltakelse.

28. februar 2013 fikk en annen ny lov flertall i parlamentet. Denne gir skattelette til entrepenører og underentrepenører som har fått tildelt leteområder av myndighetene. Lovteksten kan du laste ned her (på spansk).

Lenker på spansk:

Artikkel om det nye regelverket i El País 08/01/13

ANCAPs nettsider

Mer informasjon om tildelingsrundene på "Ronda Uruguay II"


På ambassadens landsider finner du mer informasjon om politisk og økonomisk utviklig i Uruguay.


Bookmark and Share