Diis Bøhn fra LO, Rådiver Nidya Neer fra Arbeidsdepartementet, Arbeidsminister Carlos Tomada og Ambassadør Janne Julsrud.Diis Bøhn fra LO, Rådiver Nidya Neer fra Arbeidsdepartementet, Arbeidsminister Carlos Tomada og Ambassadør Janne Julsrud.

Seminar om bedriftenes samfunnsansvar - 2012

Sist oppdatert: 31/12/2012 // Onsdag 10. oktober arrangerte ambassaden i Buenos Aires et seminar om CSR for å fokusere på fagforeningenes rolle i arbeidet og dermed styrke samarbeidet mellom bedrifter, myndigheter og arbeidstakere i det praktiske arbeidet på området i Argentina. LOs Diis Bøhn var til stede for å forklare trepartssamarbeidet for Argentinas arbeidsminister og over 50 deltakere fra fagforeninger, bedrifter og akademia.

Seminaret er den siste i rekken av flere CSR-seminarer som ambassaden har organisert i samarbeid med det norsk-argentinske handelskammeret og det argentinske arbeidsdepartementet. Det nye ved årets arrangement var at det fokuserte spesielt på fagforeningers deltakelse i CSR-samarbeid, noe som medførte en betydelig tilstedeværelse fra deres side. Dette ble møtt med særlig interesse fra deltakerne, siden det ikke er hver dag de rivaliserende fagforeningene CGT og CTA sitter sammen i et panel for å drøfte hvordan de bør samarbeide med bedrifter innenfor CSR-arbeidet. Nettopp på grunn av det meget høye konfliktnivå mellom fagforeninger, bedrifter og myndigheter, har ambassaden ønsket å ta initiativ til å samle partene til debatt og drøfte mulighetene ved samarbeid.

Seminaret startet ved at ambassadør Janne Julsrud ønsket velkommen og fortalte om den norske erfaringen med CSR hvor nettopp de ansatte, representert gjennom fagforeningene, aktivt deltar i formuleringen av strategier og den praktiske gjennomføringen av CSR i tett samarbeid med både myndigheter og bedrifter. –«Vår erfaring er at samarbeid mellom alle tre parter er fundamentalt for å videreutvikle arbeidet med CSR», påpekte Julsrud.

Deretter redegjorde arbeidsminister Carlos Tomada for argentinske myndigheters arbeid med CSR. I innlegget la han bl.a. vekt på viktigheten av en aktiv deltagelse fra fagforeningene.- «Fagforeningene må være med på å definere og bestemme hva som er den beste implementeringen av CSR. I jakten på den beste praksisen er det dessuten viktig at partene setter seg sammen og fører en god dialog», oppsummerte han.

Fra Norge hadde seniorrådgiver i LOs internasjonale avdeling, Diis Bøhn, kommet for å dele LOs erfaringer med CSR. I likhet med ambassadør Julsrud vektla også Bøhn arbeidet for et reelt trepartssamarbeid hvor også de ansatte og deres representanter jobber sammen med både bedrifter og myndigheter. Hun trakk også flere paralleller mellom Norge og Argentina i arbeidet med CSR og påpekte dessuten flere viktige internasjonale initiativ for å fremme god praksis innen CSR. Det vakte stor interesse at LO i begynnelsen hadde vært skeptisk til CSR, men at de nå innså viktigheten av å jobbe med temaet. «Vi må arbeide sammen, skulder mot skulder, for sammen å sikre en bærekraftig utvikling», avsluttet Bøhn. I pausen bemerket flere at de var meget imponert over Bøhns innledning, og at det var mye arbeid som gjenstod før et trepartssamarbeid som i Norge ville være mulig i Argentina.

Etter de tre hovedinnleggene ble det arrangert en paneldebatt hvor de lokale lederne av Hydro Aluminium og Yara representerte de norske bedriftene i Argentina og fortalte om sine erfaringer med CSR-arbeid. Begge de to største fagforeningsorganisasjonene i Argentina, CGT og CTA, var også i panelet og la frem sine synspunkter. Seminarets ordstyrer, Maria José Alzari (som vil delta på CSR-arrangementet i Oslo), oppsummerte til slutt seminarets viktigste hensikt – å skape tillitt og dialog mellom partene samt sørge for at både ansatte, bedrifter og myndigheter samarbeider tett for å oppnå en best mulig praksis innen CSR.


Bookmark and Share