Næringslivsnytt

Aktuelle nyhetsoppdateringer for norsk næringsliv i området.

De politiske reformene regjeringen i Argentina har igangsatt i løpet av det siste året har fjernet en rekke barrierer for bedrifter som opererer i landet, ifølge en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Les mer

Tidligere daglig leder Maya Lund Sandstad og ny daglig leder Victor Hugo Ciotti. 
Foto: Margrethe Steinert.

Victor Hugo Ciotti er ny daglig leder i det norsk-argentinske handelskammeret fra desember 2015. Han overtar dermed stillingen som Maya Lund Sandstad har hatt fra mars 2013. Les mer

Utenriksminister Børge Brende lanserte mandag 12. oktober regjeringens handlingsplan for næringslivet og menneskerettigheter. Her med NHOs administrerende direktør Kirsten Skogen Lund. . 
Foto: Veslemøy Salvesen, UD.

Regjeringen lanserte mandag 12. oktober ny nasjonal handlingsplan for norske bedrifter. Les mer

Anne Lene Rasmussen og Maya Lund Sandstad

Maya Lund Sandstad er ny daglig leder i det norsk-argentinske handelskammeret. Hun overtar dermed stillingen som Anne Lene Rasmussen har hatt frem til starten av mars i år. Les mer

Foto: Statoil.

Regjeringen i Uruguay forbereder en ny petroleumslov. Med ny lovgivning ønsker regjeringen å regulere bedre den fremtidige olje- og gassutvinningen. Les mer

Diis Bøhn fra LO, Rådiver Nidya Neer fra Arbeidsdepartementet, Arbeidsminister Carlos Tomada og Ambassadør Janne Julsrud.

Onsdag 10. oktober arrangerte ambassaden i Buenos Aires et seminar om CSR for å fokusere på fagforeningenes rolle i arbeidet og dermed styrke samarbeidet mellom bedrifter, myndigheter og arbeidstakere i det praktiske arbeidet på området i Argentina. LOs Diis Bøhn var til stede for å forklare trepartssamarbeidet for Argentinas arbeidsminister og over 50 deltakere fra fagforeninger, bedrifter og... Les mer