Korrupsjon - et problem?

På antikorrupsjonsportalen finnes oppdatert informasjon for åtte latinamerikanske land - deriblant Argentina og Bolivia. . 
Foto: MFA Norway.På antikorrupsjonsportalen finnes oppdatert informasjon for åtte latinamerikanske land - deriblant Argentina og Bolivia. . Foto: MFA Norway

Sist oppdatert: 10/01/2014 // Er korrupsjon et problem i landene ambassaden dekker?

På nettsiden Business anti-corruption portal kan du finne oppdatert informasjon om korrupsjon for 60 utviklingsland - deriblant Argentina og Bolivia.

Informasjonen på nettsiden er først og fremst rettet mot små- og mellomstore bedrifter, og inneholder: fakta om offentlige og private anti-korrupsjonsinitiativ, ratifiseringsstatus av internasjonale konvensjoner, verktøy for å identifisere og unngå korrupsjon og råd for utforming av anti-korrupsjonspolicy- og praksis.

 

SE LANDPROFILEN FOR ARGENTINA HER

SE LANDPROFILEN FOR BOLIVIA HER

Portalen oppdateres av danske Global Advice Network, og er et offentlig-privat initativ der Utenriksdepartementet er en av partene.

Transparency International har siden 1995 rangert land etter korrupsjonsnivået i den offentlige sektoren. 176 land er med i rangeringen, hvor poengsummer fra 0 (meget korrupt) til 100 blir gitt avhengig av korrupsjonsnivået. Transparency International sin korrupsjonsindeks fra 2013 rangerer ambassadens land følgende:

  • Uruguay: 19.- plass med en score på 73 (1 plass opp siden 2012)
  • Argentina: 106.- plass med en score på 34 (4 plasser ned siden 2012)
  • Bolivia: 106.- plass med en score på 34 (1 plass ned siden 2012)
  • Paraguay: 150.- plass med en score på 24 (samme plass som i 2012)

Bookmark and Share