Handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Sist oppdatert: 21/10/2015 //

Den nasjonale handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å følge opp FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er av interesse både for staten og næringslivet at norske bedrifter utvikler sin virksomhet basert på anerkjente internasjonale normer.

Med utgangspunkt i handlingsplanen presiserer den den norske regjering at norske bedrifter skal:

• Følge lover og regler i de land selskapet er aktive i

• Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

• Benytte seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant

• Utvise aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder

• Benytte seg av prinsippene «følg eller forklar» og vesentlighetsprinsippet

Handlingsplanen (på norsk)


Bookmark and Share