Ambassaden og bedrifters samfunnsansvar

Her finner du informasjon om på hvilken måte bedrifter i Argentina, Uruguay, Paraguay og Bolivia tar samfunnsansvar, og hvordan ambassaden jobber for å fremme dette.

Foto: MFA Norway .

Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) i Argentina har vært drevet mer av filantropi enn som en integrert del av bedriftenes virksomhet. Det er svært utbredt blant bedrifter av ulike størrelser å ha en eller annen form for støtte til veldedige organisasjoner. Les mer

Foto: business-ethics.com.

Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har over flere år blitt et stadig viktigere tema i Uruguay, men det finnes ennå begrenset med systematisk informasjon om politikk og praksis på området. Denne artikkelen gir kun en generell oversikt over en del aktuelle spørsmål, og det anbefales å ta kontakt med noen av de institusjoner som er nevnt nedenfor for ytterligere... Les mer

På antikorrupsjonsportalen finnes oppdatert informasjon for åtte latinamerikanske land - deriblant Argentina og Bolivia. . 
Foto: MFA Norway.

Er korrupsjon et problem i landene ambassaden dekker? Les mer

Diis Bøhn fra LO, Rådiver Nidya Neer fra Arbeidsdepartementet, Arbeidsminister Carlos Tomada og Ambassadør Janne Julsrud.

Onsdag 10. oktober arrangerte ambassaden i Buenos Aires et seminar om CSR for å fokusere på fagforeningenes rolle i arbeidet og dermed styrke samarbeidet mellom bedrifter, myndigheter og arbeidstakere i det praktiske arbeidet på området i Argentina. LOs Diis Bøhn var til stede for å forklare trepartssamarbeidet for Argentinas arbeidsminister og over 50 deltakere fra fagforeninger, bedrifter og... Les mer

Den nasjonale handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å følge opp FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er av interesse både for staten og næringslivet at norske bedrifter utvikler sin virksomhet basert på anerkjente internasjonale normer. Med utgangspunkt i handlingsplanen presiserer den den norske regjering at norske bedrifter skal: • Følge... Les mer