Norske næringslivsforbindelser

Ambassadens kontakt med det norske næringslivet i Argentina går primært gjennom det norsk-argentinske handelskammeret, som er samlokalisert med ambassaden. . Les mer

Interessert i å starte næringslivsvirksomhet i et av ambassaden dekningsland?

Bedriftenes samfunnsansvar går blant annet på å ta hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og å bekjempe korrupsjon i den daglige driften.

Her finner du informasjon om på hvilken måte bedrifter i Argentina, Uruguay, Paraguay og Bolivia tar samfunnsansvar, og hvordan ambassaden jobber for å fremme dette.

Foto: Den norske ambassaden i Buenos Aires .

Disse norske bedriftene opererer i Argentina. Les mer