Generelt om Uruguay

25/07/2016 // Her finner du fakta om folketall, økonomi, politisk system, bilaterale forbindelser og samhandel med Norge.

Basisopplysninger

Landareal

Folketall

Befolkningsvekst

Hovedstad

176 215 km

3 470 000

- 0,5 %

Montevideo


Nyttige internettsider

Adresse

Innholdsbeskrivelse

www.uruguay.gub.uy

Regjering

www.presidencia.gub.uy

Presidentkontor

www.ine.gub.uy

Offentlig statistikk

www.bcu.gub.uy

Sentralbanken

www.uruguayxxi.gub.uy

Nettsted for investerings- og eksportpromosjon

www.elpais.com.uy

www.elobservador.com.uy

www.larepublica.com.uy

www.un.com.uy

Største aviser

 

 
Økonomi

Bruttonasjonalprodukt  (2015)

BNP pr. innbygger (2015)

BNP vekstrate (2015)

Inflasjon (2015)

Nasjonal valuta (pr. 25.07.2016*)

USD 53, 44 mrd.

USD 13944

3,27 %

0,1 %

1 USD= 29,71 UYU

Politisk system

Statsform: Republikk 

Når etablert: 1830 

Dato for forrige nasjonale valg: 26. oktober og 30. november 2014 (president- og kongressvalg), 10. mai 2015 (lokalvalg) 

Dato for neste nasjonale valg: oktober og november 2019

 

Tittel

Navn

Tiltredelsesdato

Statsoverhode

Presidente

Tabaré Vázquez

1.3.2015

Regjeringssjef

 

Tabaré Vázquez

1.3.2015

Utenriksminister

Ministro de Relaciones Exteriores

Rudolfo Nin Novoa

1.3.2015

 

 

Største politiske partier

Navn

Kandidat

Oppslutning president-kongressvalg 2014

Frente Amplio

Tabaré Vázquez

47,8 %

Partido Nacional

Luis Lacalle Pou

30,9 %

Partido Colorado

Pedro Bordaberry

12,9 %

 


Bilaterale forbindelser

Norske besøk til landet (gjennomførte, planlagte) 

Hvem (tittel/navn)

Når

Formål/anledning

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg

1988

Politiske samtaler

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

2010

Politiske samtaler

Statssekretær Ingrid Fiskaa

November 2011

FN-konferansen Delivering as One

 Utenriksminister Børge Brende

 Juni 2016

Offisielt statsbesøk 

 

Samhandel (mill. NOK)

 

2012

2013

2014

 2015

Import til Norge

275 

247 

231 

 344

Eksport til Uruguay

887 

158 

125 

 192

Norske bedrifter:
Saga Forrest Carriers, Grieg Star Shipping, Wesfal Larsen Shipping, Gearbulk, Aker BioMarine Antarctic (Aker Group), Odansir S.A. / Argos Froyanes Ltda.(Ervik Havfiske), Olympic Shipping, Ragasco, Go-On Software, EMS Shipsupply, Centromar-Medasur S.A. (Jotun). 


Rangeringer på internasjonale indekser

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) for 2015: 21 av 175 land

UNDPs Human Development Index (HDI) for 2015: 52 av 187 land.

Verdensbankens Ease of Doing Business Rank  for 2016: 92 av 189 land.

Medlemskap i viktige regionale organisasjoner 

MERCOSUR, UNASUR, OAS, Stillehavsalliansen (observatør), RioGroup, CELAC, Comunidad Sudamericana de Naciones (CAN).

 
Kilder er henvist til fortløpende i teksten.

CPI rangerer 175 av verdens land i forhold til oppfattet korrupsjon i landet. Skalaen går fra 0 – 100, hvor 0 er mest korrupt og 100 er minst korrupt.

UNDPs Human Development Index (HDI) måler utvikling ved hjelp av tre dimensjoner (leve et langt liv med god helse, utdannelse og en relativt god levestandard).

Verdensbankens årlige rapport Doing Business måler kvantitative indikatorer for faktorer som fremmer og hindrer økonomisk aktivitet.


Bookmark and Share