Landinformasjon Uruguay

President for Uruguay,  José Mujica (i midten) og utenriksminister Luis Almagro med tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under et besøk i oktober 2011. . 
Foto: MFA Norway .

Relasjonene mellom Norge og Uruguay er beskjedne, men gode. Les mer

Uruguay preges av politisk stabilitet og valgalliansen Frente Amplio har tatt tre valgseire på rad. Utenrikspolitisk fokuseres det på å styrke det latinamerikanske samarbeidet. Les mer

Foto: mercopress.com .

Uruguay kan vise til stabil økonomisk vekst samt et lavt korrupsjonsnivå, men høy inflasjon utgjør et problem. Les mer