Generelt om Paraguay

25/07/2016 // Her finner du fakta om folketall, økonomi, politisk system, bilaterale forbindelser og samhandel med Norge.

 

 

 

 

Basisopplysninger

Landareal

Folketall

Befolkningsvekst

Hovedstad

406 752 km²

6,74 mill. 

1,19 %

Asunción


Nyttige internettsider

Adresse

Innholdsbeskrivelse

www.presidencia.gov.py

Regjering

www.dgeec.gov.py

Offisiell statistikk

www.bcp.gov.py

Sentralbank

www.abc.com.py

www.ultimahora.com

www.ipparaguay.com.py

www.hoy.com.py

Største aviser


Økonomi

Brutto nasjonalprodukt (2015)

BNP/innbygger (2015)

BNP vekstrate (2015)

Inflasjon (2015)

Nasjonal valuta
(pr. 25.07.2016)

USD 27,62 mrd.

USD 3825

0,8 %

4,7 %

1 USD = 5,49 PYG

 

Politisk system

Statsform: Republikk

Når etablert: 1811

Dato for forrige nasjonale valg: 21. april 2013, november 2010 (lokalvalg)

Dato for neste nasjonale valg: november 2015 (lokalvalg), april 2018 (president og nasjonalforsamling)

 

Tittel

Navn

Tiltredelsesdato

Statsoverhode

Presidente

Horacio Manuel Cartes Jara

15.8.2013

Regjeringssjef

 

Horacio Manuel Cartes Jara

 

Utenriksminister

Ministro de Relaciones Exteriores

Eladio Loizaga Caballero

15.8.2013

 

Politiske partier/allianser

Navn

Kandidat

Oppslutning siste valg (21.4.2013)

Partido Colorado

Horacio Cartes

45,8 %

Alianza Paraguay Alegre

Efraín Alegre

36,9 %

Avanza País

Mario Ferreiro

5,9 %


Bilaterale forbindelser

Norske besøk til landet (gjennomførte, planlagte)

Hvem (tittel/navn)

Når

Formål/anledning

Prinsesse Märtha Louise

2006

Ikke offisielt besøk i regi av SOS-barnebyer

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

2010

Politiske samtaler 

Samhandel (mill. NOK), tall hentet fra ssb.no 

 

2011

2012

2013

2014

 2015

Import til Norge

1

1

1

1

 2

Eksport til Paraguay

6

6

25

18

 13

Norske bedrifter: Fresco Norway S.A, ELKEM

Norsk utviklingsbistand (2015): 6.7 millioner NOK


Rangeringer på internasjonale indekser

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) 2015: 130 ut av 175 land med poengsum 27 på indeksen. Skalaen går fra 0 – 100, hvor 0 er mest korrupt og 10 er minst korrupt

UNDPs Human Development Index (HDI) for 2015: 112 av 187 land*.

Verdensbankens Ease of Doing Business Rank for 2016100 av 189 land**.

 

Medlemskap i viktige regionale organisasjoner 

MERCOSUR, UNASUR, OAS, Stillehavsalliansen (observatør), RioGroup, CELAC, Comunidad Sudamericana de Naciones (CAN).


Kilder er det linket til forløpende i teksten.

 

*måler utvikling ved hjelp av tre dimensjoner (leve et langt liv med god helse, utdannelse og en relativt god levestandard).

**Verdensbankens årlige rapport Doing Business måler kvantitative indikatorer for faktorer som fremmer og hindrer økonomisk aktivitet.


Bookmark and Share