Landinformasjon Bolivia

Bolivias president Evo Morales besøkte Oslo i 2010. Her med tidligere utviklings- og miljøminister Erik Solheim. . 
Foto: MFA Norway.

Forbindelsene mellom Norge og Bolivia er få men gode. President Morales besøkte Norge i 2010. Les mer

Den bolivianske presidenten, Evo Morales, taler i FN.

Etter valget i 2014 er det klart at Morales vil sitte som president i til sammen 15 år og med generelt bred oppslutning. Det har blitt oppnådd mye hva gjelder bekjempelse av fattigdom, men korrupsjon er fortsatt et utbredt problem. Les mer

Naturgass er en svært viktig næring i Bolivia.

Etter over 10 år med Morales ved makten har Boliva en raskt voksende og stabil økonomi. Eksport av gass er en viktig årsak til dette, men petroleumssektoren vil trenge utenlandske investorer for å sikre videre produksjon. Les mer