Tørke i Bolivia

Fra november 2016 meldes det om alvorlig vannmangel i Bolivia, blant annet i byene La Paz, El Alto, Cochabamba, Potosí, Oruro og Sucre.

Årsaken skal være den verste tørken på 25 år, i en periode som vanligvis er regntid i landet. President Evo Morales har erklært nasjonal krise på grunn av vannmangel og tørke, og det er innført rasjoneringssystem for bruk av vann. I tillegg til vannmangel er hovedstaden La Paz samtidig preget av stans i søppelinnsamling, grunnet streik. Det er hittil meldt om enkelte protester, noe som kan medføre redusert framkommelighet i de berørte byene.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bolivia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistering.no/

For mer reiseinformasjon om Bolivia, se regjeringen.no


Bookmark and Share