Generelt om Argentina

25/07/2016 // Her finner du fakta om folketall, økonomi, politisk system, bilaterale forbindelser og samhandel med Norge.

 

 

 Basisopplysninger 

Landareal

Folketall 

Befolkningsvekst 

Hovedstad 

2 791 810 km² [1]

 43,132 000[2]

460 000 [3]

Buenos Aires

 

 Nyttige internettsider

Adresse

Innholdsbeskrivelse

www.argentina.gov.ar

Regjering

www.presidencia.gov.ar/

Presidentkontor

www.indec.gov.ar

Offentlig statistikk

www.lanacion.com.ar

www.clarin.com.ar

www.pagina12.com.ar

www.buenosairesherald.com

Største dagsaviser

www.telam.com.ar

Nyhetsbyrå

www.bcra.gov.ar

Sentralbank

www.inversiones.gov.ar

Kontor for investeringsfremme

http://www.proargentina.gov.ar/

Kontor for eksportfremme

 

 Økonomi 

Bruttonasjonalprodukt

(2015)

BNP pr. innbygger (2015)

BNP

vekstrate (2015)

Inflasjon (2015)  

Nasjonal valuta (pr. 25.07.2016)

USD 548.06 mrd.[4]

USD 12 128.28[5]

0.49 %[6]

14,3 % [7]*

1 USD=14,98 ARS [8]

 

 

Politisk system

Statsform: Republikk 

Når etablert: 1853 

Dato for siste nasjonale valg: 25. oktober og 22. november 2015 (presidentvalg i to omganger) 

 

Tittel

Navn

Tiltredelsesdato

Statsoverhode

Presidente

Mauricio Macri

10.12.2016

Regjeringssjef

 

Mauricio Macri

 

Utenriksminister

Canciller

Susana Mabel Malcorra

10.12.2016

 

Valgresultat 2015

Navn

Kandidat

November 2015 (andre runde). 80,80 % valgoppslutning

Alianza Frente para la Victoria

Daniel Osvaldo Scioli

48,6 %

Cambiemos

Macri Mauricio

51,4%

 

Bilaterale forbindelser

Norske besøk til landet

   

Hvem (tittel/navn)

Når

Formål/anledning

Kong Olav

1967

Offisielt besøk

Handelsminister Grete Knudsen

1997

Næringsliv

Statsminister Kjell Magne Bondevik

1998

Politisk besøk/næringsliv

Statssekretær Raymond Johansen

Januar 2008

Politiske konsultasjoner

Statsråd for høyere utdanning og forskning Tora Aasland

Mars 2008

Politisk besøk. Utdannings- og forskningssamarbeid

Stortingets finanskomité

April 2008

Politisk besøk

Stortingspresident Dag Terje Andersen

April 2010

Politisk besøk

Statssekretær Espen Barth Eide

November 2011

Konferanse om beskyttelse iht. inter- nasjonal humanitær rett

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati/Latin-Amerikaseksjonen

November 2013

Politiske konsultasjoner i Buenos Aires

Statssekretær Morten Høglund

November 2014

Politiske konsultasjoner i Oslo

Utenriksminister Børge Brende

 Juni 2016

 Offisielt statsbesøk



 

Samhandel (mill. NOK)[9]

 

2011

2012

2013

2014

 2015

Eksport til Argentina

257 

459 

500

950

 1780

Import til Norge

371 

331 

222

213

 251

 

Norske bedrifter med representasjon i landet:

Sapa (Kongsberggruppen og Hydro), Yara, Det Norske Veritas, Estremar (Aker gruppen), Odfjell Terminals, DOF Management, Sigvart G J Simonsen, Grytviken, Imperial Park Hotel, DLS (del av Archer), Euro-Latin Capital, Unitor (Wilhelmsen Ships Service), Corporater, Meltwater News, Imperial Park Hotel.

Norske bedrifter representert av agenter:

Hurtigruten (representert av Discover the World), Norske Skog (representert av Kleiber), Kongsberg Simrad (representert av RC International), Tomra (representert av Socse), Jotun (representert av ukjent aktør), Flowtite (representert av Amitech Argentina).


Det argentinsk-norske handelskammeret:

Cámara Argentina Noruega de Comercio (CANC), www.camaranoruega.com.ar

 

 
Rangeringer på internasjonale indekser

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI)[10] for 2015: 107 av 177 land med 32 poeng, hvor 100 er minst korrupt, mens 0 er mest korrupt.

UNDPs Human Development Index (HDI)[11] for 2015: 40 av 187 land.

Verdensbankens Ease of Doing Business Rank [12] 2016: 121 av 189 land. 


Medlemskap i viktige regionale organisasjoner 

MERCOSUR, UNASUR, OAS, Comunidad Sudamericana de Naciones (CAN), Rio Group, CELAC.



1UNData: Argentinske tall inkluderer antarktiske landområder på 969 464 km²

2Trading Economics

3 Trading Economics

4Trading Economics

5Trading Economics

6Trading Economics

7CEPAL: Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2014, 12-month percentage variation in consumer prices. * (Inflasjonen er basert på det statlige argentinske statistikkbyrået INDEC, som er kjent for å ligge langt under private anslag. Private anslag ligger rundt 40% høyere).

8OANDA

9 Statistisk sentralbyrå: Samhandel med land og regioner.

[10] CPI rangerer 177 av verdens land i forhold til oppfattet korrupsjon i landet. Skalaen går fra 0 – 100, hvor 0 er mest korrupt og 100 er minst korrupt.

[11] UNDPs Human Development Index (HDI) måler utvikling ved hjelp av tre dimensjoner (leve et langt liv med god helse, utdannelse og en relativt god levestandard).

[12] Verdensbankens årlige rapport Doing Business måler kvantitative indikatorer for faktorer som fremmer og hindrer økonomisk aktivitet.


Bookmark and Share